bazeko bazeko
Polski Angielski Niemiecki

Przygotowanie Dokumentacji Technologicznej


Dokumentacja powinna zawierać:

Do wykonania samej płytki:

 • Plik readme.txt
 • pliki Gerber RS274-X każdej warstwy, która ma być wykonana (ewentualnie informacyjnie załączyć warstwę opis elementów dla celów poglądowych)
 • plik owiertu w formacie Excellon ( dużym ułatwieniem i podstawą do dokładnego wykonania będzie zdefiniowanie przelotek osobnym narzędziem)

Do wykonania montażu SMD:

 • Plik projektu płytki
 • Lista elementów wraz z oznaczeniem i wartościš elementów.

Plik readme.txt

W tym pliku powinny znaleźć się następujące informacje:
 • wykaz/krótka lista warstw do wykonania
 • Dane zleceniodawcy (nazwa firmy, adres, NIP, tel/fax. Nazwisko osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za zamówienie),
 • Kontakt z projektantem (Nazwisko, firma, tel./fax.),
 • Dane dotyczące projektu (format plików, używane warstwy, linie obróbki mechanicznej, grubości frezów),
 • Dane materiałowe (rodzaj laminatu, grubość laminatu i warstwy miedzi),
 • Uwagi dotyczące wykonania (maski, opisy, metalizacja, szablony pod SMD, gabaryty formatki, itp.).

Wymogi dotyczące projektu:

 • Ilość użytych narzędzi - preferowane do 12 ze skokiem wymiaru średnicy co 0,05mm,
 • Otwory nie metalizowane bez padów lub przynajmniej z padem mniejszym od średnicy otworu,
 • Średnice otworów podawane jako średnice finalne, jakie zamawiający chce otrzymać (po metalizacji),
 • Przelotki (via) definiowane osobnym narzędziem,
 • Preferowana średnica padów: większa od średnicy otworu o 0,5 mm,
 • Preferowane odległości między padami i ścieżkami na warstwie miedzi: 0,127 mm,
 • Odległość między krawędzią płytki a ścieżkami lub padami: min. 0,2 mm,
 • Preferowana min. grubość ścieżek: 0,127 mm (również opis - jeśli jest wymagany),
 • Jednoznacznie określona czytelność warstw (preferowane jest umieszczenie nazwy obwodu lub firmy prawidłowo zorientowanej tzn. czytelnej na odpowiedniej warstwie, bądź umieszczenie litery "R" poza obrysem płytki),
 • Opisy elementów powinny być tak przygotowane, aby ścieżki nie wchodziły na punkty lutownicze,
 • Niedopuszczalne jest występowanie dwóch otworów w tym samym miejscu,
 • "poligony" z rastrem mniejszym od grubości ścieżek, grubość ścieżki min. 0.127 mm.
do góry...
czerwony
Polski Angielski Niemiecki

ZUP "BaZeKo" s.c.

ul. Czechosłowacka 3A

92-216 Łódź

tel./fax. (+48 42) 672 46 59

biuro[at]bazeko.pl
projekt graficzny - DotiK